19.02.2016 год.

Свобода с живот
и кръв се плаща... Левски
се пожертва пръв...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Със живот и кръв
се плаща свободата,
затуй е свята!

По Angel Popov -

„Със живот и кръв
се плаща свободата,
затуй е свята!“ :

с живот и кръв
се плаща свободата и
затуй е свята

Pages