СВОБОДАТА /по rhymefan/

С кръвта пролята
се плаща свободата,
затуй е свята!

Категория: