ПРАВДА

Човекът пет пари не струва,
ако за правда не воюва.
Лъжата щом е вечно права,
съдбата винаги е крива.
Това е истината днешна
и всяка друга е погрешна...

Категория: