БЕЗДУШИЕ

Човек е сложна комбинация
от разум, чувства и амбиция,
но заразен от бяс е всъщност
щом обладан е от бездушност.

Категория: