РЪЖЕНЪТ И ОСТЕНЪТ

Човек срещу ръжена рита,
остенът остър щом опита.

Категория:

Comments

По Angel Popov - „РЪЖЕНЪТ И ОСТЕНЪТ

Човек срещу ръжена рита,
остенът остър щом опита.“ :

Срещу ръжена
се рита, остен остър
щом се опита...

Pages