УЧИТЕЛИ

Щастието и страданието
са най-скъпите учители.
Първият по-евтино взема.

Категория: