Във ВЯРАТА

В съмнението
вярва, но във ВЯРАТА
не се съмнява!...

Категория: