И розата!

И розата! трън
е! - Бодè и наяве! -
Бодè и насън!...

Категория:

Comments

Трънена роза
е за нас свободата
тук на земята...

опит за римуван хексаметър в рамка на хайку по Angel Popov -

„Трънена роза -

Трънена роза
е за нас свободата
тук на земята...“ :

трънена роза
за нас Свободата е
тук на Земята

Pages