стиховезбата

стиховезбата
повѝ необята - на
БОГ за отплата

Категория: