По народната мъдрост - „Приятел в нужда се познава.“ :

приятел в нужда
се познава и с добро
се споменава

.....................................

приятел в нужда
се познава и с любов
се благославя

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Човекът в нужда
се познава и така
приятел става...

Pages