ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ МАРТ - СВЕТОВЕН НА ПОЕЗИЯТА ДЕН

Март - двадесет и
първи - Световен ден на
поезията

днес по целия
свят - на поезията
чества се денят

Категория:

Comments

Честит поетичен ден, rhymefan,
и на всички поети и ценители!

Pages