ЧОВЕЧНА КРАСОТА

Човекът е красив,
когато е щастлив,
човечен и правдив!

Категория: