Първи април

Първи април е
и с прелести родния
край наспорѝл е!

Първи април е
и всекиго с обич и
мир обдарѝл е!

Първи апрѝлий,
страната на земния
Рай я окрѝляй!

...........................................

Първи апрѝлий! -
И вредом - Рай земен, и
людете - мѝли!

Категория:

Comments

Амин! Тъй да е!
Истински Рай е!...

Pages