Етюди на тема „С обич“

С обич, пишеш ли,
стремиш се людете чрез
слово да сближиш...

Пишеш ли, стремиш
се с обич людете чрез
слово да сближиш...

Людете стремиш
се с обич, пишеш ли, чрез
слово да сближиш...

С обич людете
стремиш се, пишеш ли, чрез
слово да сближиш...

Категория:

Comments

С обич - людете
чрез слово да сближиш - се,
пишеш ли, стремиш...

П.П. - вместо „пишеш ли“ същата работа върши и „пишейки“.

/по rhymefan/
Творейки, значи
се стремим хората чрез
обич да сближим...

Pages