Отвъд звездите

„Сърце,
какво е
отвъд
звездите?“

„Дано
добро е
и БОГ
в душѝте...“

„Сърце,
какво е
отвъд
звездите?“

„ЛЮБОВ
дано е
и РАЙ
в душѝте...“

Категория:

Comments

Амин! Така да е!
"Сърце,
защо е
само там,
а не и тук?"

Pages