Веднò

Каквото мислиш,
говорѝ - веднò с - мислѝ
какво говориш...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Каквото мислиш -
говори, но и мисли
какво говориш...

Pages