Съвети на баба и дядо към внуче

*Опичай си ума отрано,
че няма никъде постлано!

Ума опичай си отрано,
че няма никъде постлано!

Ума си опичай отрано,
че никъде няма постлано!

Опичай ума си отрано,
че никъде няма постлано!

ххх

ума опичай
си отрано и недей
дирѝ постлано

...........................................................

*по фразата: „Опичай си ума!“

Категория:

Comments

Ако съм един от журито
бих избрал първия вариант:
"Опичай си ума отрано,
че няма никъде постлано!"
По-близо е до поговорката.
Вторият е също много добър...

ума опичай
си отрано и недей
дирѝ постлано

Великолепно хайку, rhymefan!
Кратко, стилно, изразително!

Pages