ПРЕТЕНЦИИ БЕЗ КОМПЕТЕНЦИИ

Всеки има своя Родина
и нека е райска градина,
но да не казва какво да сеем
и жънем в родната земя...

Категория: