Небето

небето вече
се затлачи от безброй
небостъргачи

........................................

небето вече
се затули... че бодат
го (с) нови кули...

.........................................

... небето вече
се забули... Вавилон
наново с... кули...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Иска Вавилон
небето да затули
с бетонни кули...

От Вавилонски
нови кули, ТИ, НЕБЕ,
ли СЕ затули?...

Pages