ХАРЕСВАНЕТО

Харесването зависи от
казването на истината,
но казването на истината
не зависи от харесването.

Категория: