СТРАДАНИЯ

Народът винаги ще страда
щом няма правда за награда
и щом Родината ни драга
продава властник за облага.

Категория: