На Цветница

За БÒЖА слава
Любовта на Цветница
преизбуява!

На Цветница за
БÒЖА слава Любовта
преизбуява!

Преизбуява
Любовта на Цветница
за БÒЖА слава!

Категория:

Comments

Преизбуява, вдъхновява и облагородява!
Струва ми се най-добър е вторият вариант, rhymefan...

Pages