СЪЩНОСТ И ПРИВИДНОСТ

Важно е да можеш да гледаш,
слушаш и говориш, но също и
да виждаш, чуваш и да казваш...

Категория: