И не СЕ огъна...

И рàзпнаха ГО,
и не СЕ огъна, и
ЛЮБОВ пожъна...

Категория: