ВЕЛИКДЕН

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ
И В ПЛЪТ ЯВИ СЕ!
Без жал разпънали Исуса,
а после Бог Го възкресил,
но пак стои до днес въпроса:
защо невинен разпнат бил?

Категория: