Два и половина етюда под влияние на „Не кради.“

Които крадат,
(да му мислят, защото)
на съд подлежат...

Защото на съд
подлежат, да му мислят,
които крадат...

Категория: