Един ямб и един хорей по повод „Не всеки ден е ВЕЛИКДЕН...“

ВЕЛИКДЕН всеки
ден е - да обичаш и
да те обичат

да обичаш и
да те обичат - всеки
ден ВЕЛИКДЕН È

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Щом ти обичаш
и теб обичат - всеки
ден Великден е...

Pages