Стига

опити за „танка“ по Десетте Божи заповеди
(по идея и със съгласието на Анна Попова - учителка по Руски език и литература)

в основата на
законодателството
на света стига

и на ТВОРЕЦА да са
десетте заповеди

...

в основата на
законодателството
на света - и на

ТВОРЕЦА десетте да
са заповеди - стига

...

в основата на
законодателството
на света стига

и да са десетте на
ТВОРЕЦА заповеди

....................................................

в основата на
законодателството
на света стига -

десетте заповеди
и да са - на ТВОРЕЦА

Категория: