Доблестно

венчаният за
истината доблестно
не се развежда

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Обичащият
истината винаги
остава влюбен...

Pages