Пролет

Пролет!
Люляк разцъфтял! -
И лилав, и бял!

Заухаял,
избуял,
и сърца събрал!

Пролет!
Прелест е светът!
Пориви пламтят!

Пролет!
Люляци цъфтят!
И сърца туптят!

Категория:

Comments

Великолепен пролетен химн!
Пролет разцъфтя и сърца разтуптя!
Аплодисменти, rhymefan!

Pages