Девети май

И Ден побèден
все ще е Девети май!
Поклон, Съвети!

Категория:

Comments

Поклон и слава
за жертвите човешки,
а не забрава!

И Ден побèден
все ще е Девети май!
Урà, Съвети!

Pages