ДЕВЕТИ МАЙ

Поклон и слава
за жертвите човешки,
а не забрава!

Категория: