"ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!"

Ако държавата продължава
продажно де се управлява,
потоп или вулкан се задава...

Категория: