Не смогва

не смогва се на
прехранѝи пред море
от софраджѝи

Категория: