Почти огледални образи

Хвърля ти се на
врата, на правилата
теглейки черта!...

Теглейки черта
на правилата, ти се
хлърля на врата!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
На правилата
теглейки черта, хвърля
ти се на врата!...

Pages