ПАМЕТ

Всеки помни и щастието и нещастието.
Първото окрилява, а второто приземява.

Категория: