Водиш

На времената
годишни ти, Пролет, ги
водиш хората!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
На кръговрата
на времената пролет
води хората...

Pages