Граби се...

граби се - въпрос
е на престиж и току
виж – се става висш*

...........................................

*препечатка от
18.05.2012год. от
несъществуващия
вече сайт
http://chovekat.com

Категория:

Comments

Грабителството
счита някой за престиж,
мислещ се за висш...

По Angel Popov -

„Грабителството
счита някой за престиж,
мислещ се за висш...“ :

Някой счита
за престиж грабителството,
мислещ се за висш...

Мислещ се за висш,
грабителството някой
счита за престиж...

Pages