ДОБРИНАТА

Добрината е като жива вода.
Сърце, изпълнено с омраза,
е като мътен, мръсен извор...

Категория: