Неотменна

Здраве, щастие
и обич - неотменна
от живота част!

Категория: