СКРОМНОСТТА

Скромността краси
човека, а завистта
коси глупака...

Категория:

Comments

По Angel Popov -
„СКРОМНОСТТА

Скромността краси човека,
но тежестта не става по-лека...“ :

Красѝ човека
скромността, но тежестта
не è по-лека...

Pages