ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпросите и отговорите
са стари колкото света,
но въпросите се повтарят,
а отговорите - забравят...

Категория: