ПЪРВИ ЮНИ

Днес Денят е на детето!
Днес Денят е на децата!
И с ЛЮБОВ СИ ги НЕБЕТО
благославя по Земята!

Днес Денят е на детето!
Днес Денят е на децата!
И усмихва СЕ НЕБЕТО,
благославяйки Земята!

Категория:

Comments

Здраве, щастливо детство и добри условия
за развитие на дарбите и талантите, заложени
от Природата във всяко дете! От това зависи
доброто бъдеще на България и на целия свят!

Pages