ВТОРИ ЮНИ

„Жив е той, жив е!“
множѝ Свободата - и
над необята!!!

В „Жив е той, жив е!“
струѝ Свободата - и
над необята!!!

Категория: