Порив

цъфна липата
и порив към лято се
вля в сетивата

Категория: