Робиня

Поезията
е робиня на света,
за да е РАЙ той...

Категория: