Превръщат...

Когато вѝрне любовта носа си
и прèобичащите помрачѝ,
тогава те превръщат ориста си
на пренебрегнати... в - от стѝхове - лъчи!

Когато вѝри любовта носа си
и прèобичащите помрачава,
тогава те превръщат ориста си
на пренебрегвани... в - от стѝхове - морава!...

Категория: