Един, една, едно, едни, но може и без заглавие

Сàмо скромността
е качество, което
не притежава(т)...

Категория: