ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Когато нещо виси на косъм, печелят
или губят всички косми на главата...

Категория: