***, Габриеле Хартман, превод от немски език

Gabriele Hartmann

Seifenblasen
seid ihr
die Zukunft?

извор:

http://www.bon-say.de/haiku2015.php

.......................................................................................

сапунени мехури
вие ли сте
бъдещето?

Категория: